Za kreativnost nikada nije kasno

Kreativnost se izražava na razne načine, a našim projektom omogućujemo umirovljenicima kreativno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena povećavajući tako kvalitetu života. Kroz program kulturno-umjetničkih aktivnosti – dramska radionica jezik kreativnog izražavanja je gluma.