O projektu

Naziv projekta
Umirovljenici, aktivan dio zajednice

Naziv korisnika
Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj civilnog društva ”Lutum”

Ukupna vrijednost projekta i iznos bespovratnih sredstava
1.539.160,00 kuna

Iznos EU potpore
1.308.286,00 kuna

Iznos RH potpore
230.874,00 kuna

Naziv poziva
“Pridruži se – Aktivni u mirovini” – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Partneri na projektu
Sisačko-moslavačka županija
Dom za starije osobe Glina
Zajednica športskih udruga Grada Gline

Trajanje projekta
25 mjeseci
Od 14.10.2020. godine do 14.11.2022. godine

Sažetak
Problem koji se želi riješiti provedbom projekta je socijalna isključenost umirovljenika, loše zdravstveno stanje, izoliranost i isključenost iz zajednice. Cilj je kroz stvaranje novih oblika partnerstva uz financiranje pomoću EU sredstva ojačati kapacitete organizacija civilnog društva na provedbu aktivnosti aktivnog starenja i rasta kvalitete života umirovljenika. Ciljana skupina projekta su organizacije civilnog društva, dok su krajnji korisnici umirovljenici. Aktivnosti su usmjerene vođenju dnevnog boravka, edukaciji, psihofizičkoj aktivaciji, očuvanju zdravlja, međugeneracijskoj suradnji, jačanju kreativnih vještina, uključenosti i vidljivosti umirovljenika.

Više informacija o projektu može se pronaći u brošuri koja se nalazi na poveznici: Umirovljenici, aktivan dio zajednice.

Za više o europskim fondovima
www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr