Žustre pripreme za javni nastup

Članovi Kulturno umjetničke udruge Treća sreća pojačani glinskim umirovljenicima veselo su odradili još jednu aktivnost iz programa kulturno-umjetničkih aktivnosti – zbor. U tijeku su pripreme za skorašnji javni nastup.

18.10.2022.

21.10.2022.