Informatička edukacija za umirovljenike

Među brojnim aktivnostima i programima koji su uključeni u projekt Umirovljenici, aktivan dio zajednice je i program informatičke edukacije i informatičkog opismenjavanja umirovljenika. Ovaj program koji ima za cilj poticanja cjeloživotnog učenja i stjecanja novih znanja i vještina umirovljenika za sada se provodi za korisnike Doma za starije osobe Gline u Lječilištu Topusko nakon čega će uslijediti edukacije i za sve glinske umirovljenike u skladu s epidemiološkim mjerama.