Dramske pripreme za dva nastupa

Pred sudionicima dramskih aktivnosti puno je posla. U tijeku su pripreme za proslavu rođendana u Topuskom te nastup u Glini u sklopu smotre folklora umirovljenika. Dinamika odvijanja aktivnosti u narednim danima uvelike će ovisiti o epidemiološkoj situavciji.

22.9.2022.

23.8.2022.