Bavili smo se recikliranjem

Na radionici međugeneracijske suradnje sudjelovale su učenice, volonterke, Srednje škole Glina i umirovljenici. Bavili smo se recikliranjem te smo korištenoj ambalaži i teglama dali novi život u obliku ukrasnih tegli sa školjkama.