Aktivan život i tjelovježba za bolje zdravlje

Aktivan život i tjelovježba unaprjeđuju sveukupno zdravlje i tjelesnu kondiciju te smanjuju rizike za razvoj brojnih bolesti. Tako smanjuje rizik za razvoj bolesti srca i krvnih žila, snižava razinu stresa i poboljšava kvalitetu spavanja, a kod starijih osoba snižava rizik od padova, sprječava i odgađa razvoj kroničnih bolesti povezanih sa starenjem.

Trening 16.1.2023.

 

Trening 18.1.2023.

Trening 20.1.2023.