Premjerno odigrana predstava

U sklopu projekta Umirovljenici, aktivan dio zajednice premjerno je odigrana predstava koja je uprizorila obiteljsku večeru koja je trebala biti miran skup uže i šire obitelji, a prerasla je u nešto sasvim drugo. Nakon odigrane premjere sljedeći nastup bit će u sklopu športskih susreta umirovljenika koji će biti održani 4. rujna na prostoru Društvenog centra Glina u Marinbrodu.